mpara koinonia

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ενημερώνει ότι, στα πλαίσια του προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης έως 20 Μαΐου. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την ΥΑ αρ2129/70097/28-6-2017και καλύπτει:


- Εκρίζωση και προστασία εδάφους- αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία. (Ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου ορίζεται το 0,5 στρ.)
- Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους αδειών φύτευσης

- Επανεμβολιασμός - Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση)
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).

2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.

3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.

4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων»

5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου − παραγωγού.

7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.

Ειδικότερα:

α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας /κυριότητας ως εξής:

• Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,

• Αποδοχή κληρονομιάς,

• Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,

• Κτήση με προσκύρωση,

• Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,

• Κληρονομητήριο.

• Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους με υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων.

β. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια τα οποία πρέπει να:

• αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,

• αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,

• έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).

• η διάρκεια μίσθωσης πριν την ένταξη μπορεί να είναι μέχρι και εννέα (9) έτη μετά την ένταξη στο πρόγραμμα είναι πάνω από εννέα (9 ) έτη με συμβολαιογραφική πράξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο: 2671360576                     κ. Αντωνάτου Μαρία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαβάστηκε 291 φορές
 21 Ιουνίου 2018
  9  
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ...
 9 
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για ...
21 Ιουνίου 2018
 21 Ιουνίου 2018
  8  
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Π.Ι.Ν, ...
 8 
Στο πλαίσιο της ...
21 Ιουνίου 2018
 20 Ιουνίου 2018
  17  
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ...
 17 
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ...
20 Ιουνίου 2018
 19 Ιουνίου 2018
  10  
Ολοκληρώθηκαν κι εφέτος, με απόλυτη ...
 10 
Ολοκληρώθηκαν κι εφέτος, με ...
19 Ιουνίου 2018
 19 Ιουνίου 2018
  15  
Τι προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση
 15 
Τι προβλέπει η κοινή ...
19 Ιουνίου 2018
 19 Ιουνίου 2018
  12  
ΠΡΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝκ. ...
 12 
ΠΡΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ...
19 Ιουνίου 2018
 18 Ιουνίου 2018
  20  
Tο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ...
 20 
Tο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο ...
18 Ιουνίου 2018
 18 Ιουνίου 2018
  18  
Στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης ...
 18 
Στο πλαίσιο της ...
18 Ιουνίου 2018
 15 Ιουνίου 2018
  48  
Πατριώτες, τέλειωσαν τα ψέματα. Άστε τα ...
 48 
Πατριώτες, τέλειωσαν τα ...
15 Ιουνίου 2018
 15 Ιουνίου 2018
  42  
Καταρτίστηκε ο οριστικός Πίνακας ...
 42 
Καταρτίστηκε ο οριστικός ...
15 Ιουνίου 2018
 15 Ιουνίου 2018
  39  
Πραγματοποιήθηκε στις 02 και 03 Ιουνίου ...
 39 
Πραγματοποιήθηκε στις 02 και ...
15 Ιουνίου 2018
 15 Ιουνίου 2018
  31  
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ...
 31 
Στο πλαίσιο της ...
15 Ιουνίου 2018
 11 Ιουνίου 2018
  31  
Αντικειμενικός στόχος της ...
 31 
Αντικειμενικός στόχος της ...
11 Ιουνίου 2018
 08 Ιουνίου 2018
  59  
Για τον δεύτερο ηλεκτρονικό ...
 59 
Για τον δεύτερο ...
08 Ιουνίου 2018
 08 Ιουνίου 2018
  46  
Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος ...
 46 
Πληρωμή Διατροφικού ...
08 Ιουνίου 2018
 07 Ιουνίου 2018
  38  
Συνελήφθησαν συνολικά (602) άτομα και  ...
 38 
Συνελήφθησαν συνολικά (602) ...
07 Ιουνίου 2018
 07 Ιουνίου 2018
  45  
Σε διψήφια ποσοστά συνεχίζεται για ...
 45 
Σε διψήφια ποσοστά ...
07 Ιουνίου 2018
 07 Ιουνίου 2018
  53  
Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές
 53 
Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί ...
07 Ιουνίου 2018

Live Now

listenNowwebtv2

Στα Υπόγεια Είναι Η Θέα

Top