mpara koinonia

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ενημερώνει ότι, στα πλαίσια του προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης έως 20 Μαΐου. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την ΥΑ αρ2129/70097/28-6-2017και καλύπτει:


- Εκρίζωση και προστασία εδάφους- αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία. (Ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου ορίζεται το 0,5 στρ.)
- Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους αδειών φύτευσης

- Επανεμβολιασμός - Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση)
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).

2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.

3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.

4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων»

5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου − παραγωγού.

7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.

Ειδικότερα:

α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας /κυριότητας ως εξής:

• Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,

• Αποδοχή κληρονομιάς,

• Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,

• Κτήση με προσκύρωση,

• Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,

• Κληρονομητήριο.

• Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους με υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων.

β. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια τα οποία πρέπει να:

• αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,

• αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,

• έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).

• η διάρκεια μίσθωσης πριν την ένταξη μπορεί να είναι μέχρι και εννέα (9) έτη μετά την ένταξη στο πρόγραμμα είναι πάνω από εννέα (9 ) έτη με συμβολαιογραφική πράξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο: 2671360576                     κ. Αντωνάτου Μαρία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαβάστηκε 249 φορές
 19 Απριλίου 2018
  0  
«Δηλώστε τον για τον σώσετε». Οι ...
 0 
«Δηλώστε τον για τον ...
19 Απριλίου 2018
 19 Απριλίου 2018
  0  
ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ...
 0 
ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ...
19 Απριλίου 2018
 18 Απριλίου 2018
  4  
... και μέλη του Διοικητικού ...
 4 
... και μέλη του Διοικητικού ...
18 Απριλίου 2018
 18 Απριλίου 2018
  2  
Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας ...
 2 
Η Διεύθυνση  Αγροτικής ...
18 Απριλίου 2018
 17 Απριλίου 2018
  1  
Δεκάδες Γεωργιανοί, Αλβανοί και ...
 1 
Δεκάδες Γεωργιανοί, ...
17 Απριλίου 2018
 16 Απριλίου 2018
  9  
Προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για ...
 9 
Προσπάθεια συγκέντρωσης ...
16 Απριλίου 2018
 16 Απριλίου 2018
  5  
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ...
 5 
Με μεγάλη επιτυχία ...
16 Απριλίου 2018
 16 Απριλίου 2018
  6  
(Άρθρο του Παύλου Παπαδάτου στην Real News 15.4.2018)
 6 
(Άρθρο του Παύλου Παπαδάτου ...
16 Απριλίου 2018
 11 Απριλίου 2018
  21  
Στο πλαίσιο των επαφών της Περιφέρειας ...
 21 
Στο πλαίσιο των επαφών της ...
11 Απριλίου 2018
 05 Απριλίου 2018
  76  
Ευρεία συνάντηση με τον Υπουργό ...
 76 
Ευρεία συνάντηση με τον ...
05 Απριλίου 2018
 05 Απριλίου 2018
  76  
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το ...
 76 
Οι έλεγχοι ...
05 Απριλίου 2018
 05 Απριλίου 2018
  79  
Τον Πρέσβη της Ιαπωνίας Yasu Shimizu υποδέχθηκε ...
 79 
Τον Πρέσβη της Ιαπωνίας Yasu Shimizu ...
05 Απριλίου 2018
 04 Απριλίου 2018
  85  
...δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε ...
 85 
...δεν πρόκειται να ...
04 Απριλίου 2018
 04 Απριλίου 2018
  77  
Επιστροφή πινακίδων και αδειών ...
 77 
Επιστροφή πινακίδων και ...
04 Απριλίου 2018
 03 Απριλίου 2018
  53  
Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς ...
 53 
Συνεχίζονται με εντατικούς ...
03 Απριλίου 2018
 30 Μαρτίου 2018
  88  
Η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και ...
 88 
Η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης ...
30 Μαρτίου 2018
 29 Μαρτίου 2018
  101  
Στη δημιουργία ενός καινοτόμου ...
 101 
Στη δημιουργία ενός ...
29 Μαρτίου 2018
 28 Μαρτίου 2018
  175  
Η λίστα των τυχερών λαχνών
 175 
Η λίστα των τυχερών λαχνών
28 Μαρτίου 2018

Live Now

listenNowwebtv2

Στα Υπόγεια Είναι Η Θέα

Top