mpara koinonia

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ .
Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη ,
Στον στρατηγικό στόχο του συνδυασμού μας ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ για την περίοδο που αναλάβαμε την διαχείριση της ΠΙΝ , 2011-2014 , ήταν η στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γενικά της εκπαίδευσης παρ´οτι είχε αφαιρεθεί από την Περιφέρεια η αρμοδιότητα της εκπαίδευσης με τον νόμο 3852/2010.
Υλοποιώντας τους προγραμματικούς σχεδιασμούς μας ήλθα σε άμεση συνεργασία με την Διοικούσα Επιτροπή των ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ( κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια ) και χαράξαμε τους άμεσους στόχους τους οποίους έπρεπε να υλοποιήσουμε.
Μέσα στους στόχους αυτούς ήταν η δημιουργία Φοιτητικής Εστίας για την διαμονή των απόρων φοιτητών . Ήταν και είναι ένα πάγιο αίτημα τόσο των φοιτητικών συλλόγων όσο των καθηγητών και της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ .
Η υλοποίηση αυτού του στόχου θα αναβάθμιζε την διαμονή των φοιτητών και ιδιαίτερα την λειτουργία των ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ .
Αναζητώντας λύση προς αυτή την κατεύθυνση κατέληξα στην μετατροπή της Μαθητικής Εστίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητος στην Λασση στο Αργοστόλι σε Φοιτητική Εστία , θέλοντας να ικανοποιήσω άμεσα το πάγιο αίτημα του φοιτητικού και Πανεπιστημιακού κόσμου .
Άμεσα ήλθα σε επαφή με τον πρόεδρο του ΕΙΝ κ. Φίλιππο Λέντζα ο οποίος μετά την απόφαση του ΔΣ / ΕΙΝ 20953/1090/07.10.2011 , συμφώνησαν στην παραχώρηση της έκτασης (12116τμ), των κτιρίων και των κινητών πραγμάτων , για 30ετη ,έως το 2041 χωρίς αντάλλαγμα . Στήριξη στην απόφαση αυτή μου προσέφερε αμέριστα ο τότε βουλευτής Κεφαλονιάς κ. Σπύρος Μοσχόπουλος .
Έτσι την 2/11/2011 υπέγραψα την Σύμβαση Μεταβίβασης της Μαθητικής Εστίας του ΕΙΝ , λαμβάνοντας υπ όψιν την σχετική απόφαση του ΔΣ/ΕΙΝ , την υπ αριθμό. 138-13/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων και την υπ αριθμό. 7834/2928 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων .
Η παράδοση και παραλαβή του Οικοπέδου , των κτιρίων και των κινητών πραγμάτων έγινε την 18/02/2012 όπου υπογράφηκε σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής- Παράδοσης της Μαθητικής Εστίας Αργοστολίου από σχετικές τριμελής επιτροπές υπαλλήλων του ΕΙΝ και της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς / ΠΙΝ .
Άμεσα εξασφαλίστηκε το πρώτο ποσό 250.000€ από ΣΑΕΠ 022 για την Επισκευή και Συντήριση Κτιρίου ΕΙΝ , απόφαση 57467ΔΕ/28.1.2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ, απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ 6-2/9.2.2013.
Άμεσα η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Π . Ε . Κεφαλονιάς κατέγραψε τις ελλείψεις των κτιρίων και σχεδίασε τίς επισκευές και επιδιορθώσεις που ήταν οι εξής σύμφωνα με την περιγραφή του έργου .
Στόχος του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση της βορείας πτέρυγας του κτηρίου ΕΙΝ που αποτελείται από επτα(7) ξενώνες καθώς και η τοποθέτηση υγρομόνωσης στην οροφή του όλου κτηρίου .
Και αναλυτικά ως εξής ,
  1. Καθαίρεση παλαιών κουφωμάτων και αντικατάστασης τους με νέα ( αλουμινίου ) στο ίδιο άνοιγμα.
  2. Κατασκευή w.c. σε κάθε ξενώνα χωριστά.
  3. Επίστρωση δαπέδων με πλακίδια επί του παλαιού υφιστάμενου μωσαϊκού.
  4. Επίστρωση υγρομόνωσης στην οροφή όλου του κτιρίου.
  5. Κατασκευή και τοποθέτηση εντοιχισμένες ντουλαπών σε κάθε ξενώνα χωριστά.
  6. Τοποθέτηση νέων εσωτερικών θυρών στους ξενώνες .
  7. Επιχρίσματα- Εσωτερικοί και Εξωτερικοί χρωματισμοί .
  8. Καθαίρεση παλαιών δικτύων και κατασκευή νέας ηλεκτρικής , αποχετευτικής και υδραυλικής εγκατάστασης .
  9. Εγκατάσταση κλιματιστικών στους ξενώνες .
  10. Εγκατάσταση πυρασφάλειας.
Με την υπ αριθμό. 35527/10462/1.7.2013 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κεφαλονιάς εγκρίθηκαν οι γενόμενες μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης.
Ο πρώτος διαγωνισμός του έργου διεξήχθει την 12/9/2013 και με την υπ αριθμό 769-26/11-11-2013 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΙΝ κατωχηρώθηκε το πρακτικό δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου .
Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη ,
Σε αυτή την φάση εκτέλεσης παραλάβατε το έργο < ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. >.
Έκτοτε με την υπ αριθμό . 3/2014 Απόφαση της ειδικής επιτροπής του άρθρου 68 και τό υπ αριθμό. 24132/12385/18.11.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης ΔΠΔΕΙ ακυρώθηκε η απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της ΠΙΝ.
Με της διορθωτικές Αποφάσεις σας από 6.11.2014 για την διαδικασίας παραχώρησης και της αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ 544-19/19.8.2014 και 81-04/10.2.2015 προχωρήσατε εκ νέου στην δημοπράτηση του έργου και με την υπ αριθμό. 323-17/19.5.2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής της ΠΙΝ κατωχηρώθηκε ο νέος διαγωνισμός και αναδείχθηκε ο νέος μειοδότης .
Έκτοτε το έργο αυτό βρίσκεται σε εκκρεμότητα και ιδιαίτερα με ανησυχεί ότι έχουν αποσυρθεί και τα χρήματα από τον σχετικό κωδικό του έργου με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ.
Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη ,
Επειδή το έργο αυτό είναι υψίστης σπουδαιότητας για την τριτοβάθμια εκπαιδευτική κοινότητα όπως σας έχω εκθέσει και ιδιαίτερα σήμερα με την οικονομική κρίση και την κοινωνική ανέχεια .
Επειδή η στήριξη των απόρων φοιτητών είναι στις προτεραιότητες της ΠΙΝ .
Επειδή η εύρεση φοιτητικής στέγης στην πόλη του Αργοστολίου είναι πλέον απαγορευτική.
Επειδή η υπογραφείσα σύμβαση με το ΕΙΝ αναφέρει ρητά την υποχρέωση της ΠΙΝ για συντήρηση του οικοπέδου και των εγκαταστάσεων .
Επειδή τρία χρόνια τώρα ( από το 2015 ) δεν φαίνεται να πραγματοποιείται κανένα έργο στο συγκεκριμένο συγκρότημα του ΕΙΝ .
Επειδή επι του οικοπέδου αυτού στεγάζονται και τα κτήρια του ΕΚΕΚ- ΤΑΚΙ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς , το ΕΠΑΛ Αργοστολίου , το Δημόσιο ΙΕΚ Κεφαλονιάς και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών τα οποία και αυτά χρειάζονται συντήρηση και ανακαίνιση .
Επειδή η οικοπεδική έκταση χρειάζεται καθάρισμα και ευπρεπισμό διότι βρίσκεται σε μια εξόχως τουριστική περιοχή της Κεφαλονιάς.
Επειδή από αδιευκρίνιστες πληροφορίες υπάρχουν σκέψεις που δεν έχουν διαψευστεί για εγκατάσταση στην Μαθητική Εστία , μεταναστών . ( μετατροπή σε Κέντρο Υποδοχής Μεταναστών ).

Ερωταστε

Τι σκοπό έχετε για το έργο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ;
Τι σκοπό έχετε και ποιους ο δικός σας προγραμματισμός για την συνολική διαχείριση των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου του ΕΙΝ στην Λασση;
Θα προχωρήσετε το έργο χρηματοδοτώντας το γενναία για την επισκευή όλου του συγκροτήματος , τώρα μάλιστα που έχετε την οικονομική δυνατότητα ώστε να φιλοξενήσει τον διπλάσιο αριθμό φοιτητών και με την στήριξη και των υπολοίπων δομών να γίνει στην περιοχή ένα αναβαθμισμένο Σπουδαστικό Κέντρο για την Νεολαία μας ;
Τι χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου μπορείτε να παρουσιάσετε ;
Οι αδιευκρίνιστες πληροφορίες για μετατροπή του ΕΙΝ σε Κεντρο Υποδοχής Μεταναστών ευσταθούν ;
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαβάστηκε 186 φορές
 06 Σεπτεμβρίου 2018
  542  
COSMOS 96,5
 542 
COSMOS 96,5
06 Σεπτεμβρίου 2018
 22 Αυγούστου 2018
  376  
Με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ...
 376 
Με τον Πρωθυπουργό Αλέξη ...
22 Αυγούστου 2018
 18 Αυγούστου 2018
  288  
Συνελήφθησαν δέκα (10) αλλοδαποί στα ...
 288 
Συνελήφθησαν δέκα (10) ...
18 Αυγούστου 2018
 18 Αυγούστου 2018
  290  
Συνελήφθησαν το τελευταίο χρονικό ...
 290 
Συνελήφθησαν το ...
18 Αυγούστου 2018
 13 Αυγούστου 2018
  302  
Στην κορυφή της Ευρώπης,στο άλμα ...
 302 
Στην κορυφή της Ευρώπης,στο ...
13 Αυγούστου 2018
 11 Αυγούστου 2018
  209  
31.550.815 ευρώ, ζητούν δικαιούχους, οι νέες ...
 209 
31.550.815 ευρώ, ζητούν δικαιούχους, ...
11 Αυγούστου 2018
 11 Αυγούστου 2018
  319  
Τιμώμενο πρόσωπο ο Μακαριώτατος ...
 319 
Τιμώμενο πρόσωπο ο ...
11 Αυγούστου 2018
 10 Αυγούστου 2018
  210  
Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, ακόμα και ο ...
 210 
Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, ...
10 Αυγούστου 2018
 10 Αυγούστου 2018
  241  
Επιστολή στην Υπουργό Τουρισμού, ...
 241 
Επιστολή στην Υπουργό ...
10 Αυγούστου 2018
 09 Αυγούστου 2018
  184  
Παράταση του εθνικού ωραρίου ...
 184 
Παράταση του εθνικού ...
09 Αυγούστου 2018
 09 Αυγούστου 2018
  236  
Το Υπουργείο Τουρισμού και τα ...
 236 
Το Υπουργείο Τουρισμού ...
09 Αυγούστου 2018
 07 Αυγούστου 2018
  188  
Την εξειδικευμένη εκπαιδευτική ...
 188 
Την εξειδικευμένη ...
07 Αυγούστου 2018
 07 Αυγούστου 2018
  205  
Συνελήφθησαν το τελευταία 24ωρα από ...
 205 
Συνελήφθησαν το τελευταία ...
07 Αυγούστου 2018
 07 Αυγούστου 2018
  179  
133 νέες υπαγωγές στο «Εξοικονόμηση ...
 179 
133 νέες υπαγωγές στο ...
07 Αυγούστου 2018
 06 Αυγούστου 2018
  205  
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ...
 205 
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ...
06 Αυγούστου 2018
 30 Ιουλίου 2018
  245  
Πραγματοποιήθηκαν (48) συλλήψεις για ...
 245 
Πραγματοποιήθηκαν (48) ...
30 Ιουλίου 2018
 27 Ιουλίου 2018
  256  
Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου παρατείνεται με ...
 256 
Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου ...
27 Ιουλίου 2018
 26 Ιουλίου 2018
  348  
Καταβάλλεται την Πέμπτη η τρίτη δόση του ...
 348 
Καταβάλλεται την Πέμπτη η τρίτη ...
26 Ιουλίου 2018

Live Now

listenNowwebtv2

Στα Υπόγεια Είναι Η Θέα

Top