mpara koinonia

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 2527/99, προκειμένου να ελεγχθούν τα αθλητικά σωματεία (κάθε αθλήματος) που υπάγονται χωρικά στις Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αλλά και προς το σκοπό όπως επικαιροποιηθεί η καταγραφή τους, στο αρχείο της Π.Ι.Ν. και ελέγχονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησεις των αθλητικών εκδηλώσεων, παρακαλούνται όλα τα αθλητικά σωματεία των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, οποιοδήποτε αθλήματος, είτε νέα, είτε παλαιότερα, να καταθέσουν στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα κάτωθι, κατά περίπτωση, στοιχεία, που αφορούν το τρέχον έτος 2018.

ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ11*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο της προσωρινής Διοίκησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο των ιδρυτικών μελών, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή και τη σφραγίδα του Φορέα και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Κατάλογος προσωρινής διοικούσας επιτροπής, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο στην Απόφαση σύστασης.
 2. Καταστατικό του Σωματείου
 3. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία ή Ένωση ή Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.
 4. Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο και η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Μητρώο μελών Σωματείου

β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων

δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων

Παρατηρήσεις:

Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2527/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Ετήσια κατάθεση δικαιολογητικών Σωματείου

Η Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ12*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή του και τη σφραγίδα του Σωματείου και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. α) Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά, οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του).
  β) Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελό του.
 2. Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας απολογιστικής συνέλευσης παρελθόντος έτους, στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό κι απαλλάσσει το Δ.Σ.

Συνημμένη ή εμπεριέχεται, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής με τις υπογραφές των μελών της.

 1. Απολογισμός παρελθόντος έτους.
 2. Προϋπολογισμός νέου έτους (πρέπει να έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία έως 30/9 παρελθόντος έτους).
 3. Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:

α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφάλειας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού Σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου)

β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου κι είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου)

γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλλιστρίδες στην κατοχή του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην παρούσα αίτηση.

Παρατηρήσεις:

Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Θεώρηση – ακύρωση βιβλίων σωματείου (ισχύει για Σωματεία – Ενώσεις – Ομοσπονδίες)

Η Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ13*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή του και τη σφραγίδα του Φορέα και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. α) Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά, οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του).

β) Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου.

 1. Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο κι η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:
 2. Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:

α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού Σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου).

β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου κι είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου).

γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλλιστρίδες στην κατοχή του Σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση προς τούτο. (Δίνεται από την Υπηρεσία για υπογραφή ξεχωριστό συμπληρωμένο έντυπο Δήλωσης).

Παρατηρήσεις:

Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία, όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή σχετική βοήθεια, αναφορικά με την πληρότητα των φακέλλων, η συνεργασία της Π.Ι.Ν. είναι δεδομένη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο αρμόδιο Τμήμα Τουρισμού – Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π.Ε. Κεφαλονιάς, στο τηλ.:2671.360.508, Προϊσταμένη – αρμόδια υπάλληλος κ. Ευαγγελία Σαμόλη.

Αντίγραφα των εντύπων υπάρχουν αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Π.Ι.Ν. στην δ/νση http://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-01-Athl-Swm-Kefalonia.zip.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαβάστηκε 233 φορές
 06 Σεπτεμβρίου 2018
  542  
COSMOS 96,5
 542 
COSMOS 96,5
06 Σεπτεμβρίου 2018
 22 Αυγούστου 2018
  376  
Με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ...
 376 
Με τον Πρωθυπουργό Αλέξη ...
22 Αυγούστου 2018
 18 Αυγούστου 2018
  288  
Συνελήφθησαν δέκα (10) αλλοδαποί στα ...
 288 
Συνελήφθησαν δέκα (10) ...
18 Αυγούστου 2018
 18 Αυγούστου 2018
  290  
Συνελήφθησαν το τελευταίο χρονικό ...
 290 
Συνελήφθησαν το ...
18 Αυγούστου 2018
 13 Αυγούστου 2018
  302  
Στην κορυφή της Ευρώπης,στο άλμα ...
 302 
Στην κορυφή της Ευρώπης,στο ...
13 Αυγούστου 2018
 11 Αυγούστου 2018
  209  
31.550.815 ευρώ, ζητούν δικαιούχους, οι νέες ...
 209 
31.550.815 ευρώ, ζητούν δικαιούχους, ...
11 Αυγούστου 2018
 11 Αυγούστου 2018
  319  
Τιμώμενο πρόσωπο ο Μακαριώτατος ...
 319 
Τιμώμενο πρόσωπο ο ...
11 Αυγούστου 2018
 10 Αυγούστου 2018
  210  
Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, ακόμα και ο ...
 210 
Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, ...
10 Αυγούστου 2018
 10 Αυγούστου 2018
  241  
Επιστολή στην Υπουργό Τουρισμού, ...
 241 
Επιστολή στην Υπουργό ...
10 Αυγούστου 2018
 09 Αυγούστου 2018
  184  
Παράταση του εθνικού ωραρίου ...
 184 
Παράταση του εθνικού ...
09 Αυγούστου 2018
 09 Αυγούστου 2018
  236  
Το Υπουργείο Τουρισμού και τα ...
 236 
Το Υπουργείο Τουρισμού ...
09 Αυγούστου 2018
 07 Αυγούστου 2018
  188  
Την εξειδικευμένη εκπαιδευτική ...
 188 
Την εξειδικευμένη ...
07 Αυγούστου 2018
 07 Αυγούστου 2018
  205  
Συνελήφθησαν το τελευταία 24ωρα από ...
 205 
Συνελήφθησαν το τελευταία ...
07 Αυγούστου 2018
 07 Αυγούστου 2018
  179  
133 νέες υπαγωγές στο «Εξοικονόμηση ...
 179 
133 νέες υπαγωγές στο ...
07 Αυγούστου 2018
 06 Αυγούστου 2018
  205  
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ...
 205 
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ...
06 Αυγούστου 2018
 30 Ιουλίου 2018
  245  
Πραγματοποιήθηκαν (48) συλλήψεις για ...
 245 
Πραγματοποιήθηκαν (48) ...
30 Ιουλίου 2018
 27 Ιουλίου 2018
  256  
Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου παρατείνεται με ...
 256 
Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου ...
27 Ιουλίου 2018
 26 Ιουλίου 2018
  348  
Καταβάλλεται την Πέμπτη η τρίτη δόση του ...
 348 
Καταβάλλεται την Πέμπτη η τρίτη ...
26 Ιουλίου 2018

Live Now

listenNowwebtv2

Στα Υπόγεια Είναι Η Θέα

Top