mpara koinonia

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 2527/99, προκειμένου να ελεγχθούν τα αθλητικά σωματεία (κάθε αθλήματος) που υπάγονται χωρικά στις Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αλλά και προς το σκοπό όπως επικαιροποιηθεί η καταγραφή τους, στο αρχείο της Π.Ι.Ν. και ελέγχονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησεις των αθλητικών εκδηλώσεων, παρακαλούνται όλα τα αθλητικά σωματεία των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, οποιοδήποτε αθλήματος, είτε νέα, είτε παλαιότερα, να καταθέσουν στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα κάτωθι, κατά περίπτωση, στοιχεία, που αφορούν το τρέχον έτος 2018.

ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ11*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο της προσωρινής Διοίκησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο των ιδρυτικών μελών, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή και τη σφραγίδα του Φορέα και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Κατάλογος προσωρινής διοικούσας επιτροπής, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο στην Απόφαση σύστασης.
 2. Καταστατικό του Σωματείου
 3. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία ή Ένωση ή Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.
 4. Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο και η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Μητρώο μελών Σωματείου

β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων

δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων

Παρατηρήσεις:

Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2527/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Ετήσια κατάθεση δικαιολογητικών Σωματείου

Η Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ12*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή του και τη σφραγίδα του Σωματείου και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. α) Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά, οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του).
  β) Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελό του.
 2. Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας απολογιστικής συνέλευσης παρελθόντος έτους, στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό κι απαλλάσσει το Δ.Σ.

Συνημμένη ή εμπεριέχεται, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής με τις υπογραφές των μελών της.

 1. Απολογισμός παρελθόντος έτους.
 2. Προϋπολογισμός νέου έτους (πρέπει να έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία έως 30/9 παρελθόντος έτους).
 3. Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:

α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφάλειας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού Σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου)

β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου κι είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου)

γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλλιστρίδες στην κατοχή του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην παρούσα αίτηση.

Παρατηρήσεις:

Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Θεώρηση – ακύρωση βιβλίων σωματείου (ισχύει για Σωματεία – Ενώσεις – Ομοσπονδίες)

Η Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ13*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή του και τη σφραγίδα του Φορέα και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. α) Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά, οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του).

β) Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου.

 1. Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο κι η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:
 2. Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:

α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού Σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου).

β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου κι είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου).

γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλλιστρίδες στην κατοχή του Σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση προς τούτο. (Δίνεται από την Υπηρεσία για υπογραφή ξεχωριστό συμπληρωμένο έντυπο Δήλωσης).

Παρατηρήσεις:

Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία, όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή σχετική βοήθεια, αναφορικά με την πληρότητα των φακέλλων, η συνεργασία της Π.Ι.Ν. είναι δεδομένη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο αρμόδιο Τμήμα Τουρισμού – Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π.Ε. Κεφαλονιάς, στο τηλ.:2671.360.508, Προϊσταμένη – αρμόδια υπάλληλος κ. Ευαγγελία Σαμόλη.

Αντίγραφα των εντύπων υπάρχουν αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Π.Ι.Ν. στην δ/νση http://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-01-Athl-Swm-Kefalonia.zip.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαβάστηκε 50 φορές
 20 Ιουνίου 2018
  13  
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ...
 13 
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ...
20 Ιουνίου 2018
 19 Ιουνίου 2018
  7  
Ολοκληρώθηκαν κι εφέτος, με απόλυτη ...
 7 
Ολοκληρώθηκαν κι εφέτος, με ...
19 Ιουνίου 2018
 19 Ιουνίου 2018
  10  
Τι προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση
 10 
Τι προβλέπει η κοινή ...
19 Ιουνίου 2018
 19 Ιουνίου 2018
  9  
ΠΡΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝκ. ...
 9 
ΠΡΟΣΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ...
19 Ιουνίου 2018
 18 Ιουνίου 2018
  15  
Tο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ...
 15 
Tο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο ...
18 Ιουνίου 2018
 18 Ιουνίου 2018
  16  
Στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης ...
 16 
Στο πλαίσιο της ...
18 Ιουνίου 2018
 15 Ιουνίου 2018
  45  
Πατριώτες, τέλειωσαν τα ψέματα. Άστε τα ...
 45 
Πατριώτες, τέλειωσαν τα ...
15 Ιουνίου 2018
 15 Ιουνίου 2018
  40  
Καταρτίστηκε ο οριστικός Πίνακας ...
 40 
Καταρτίστηκε ο οριστικός ...
15 Ιουνίου 2018
 15 Ιουνίου 2018
  36  
Πραγματοποιήθηκε στις 02 και 03 Ιουνίου ...
 36 
Πραγματοποιήθηκε στις 02 και ...
15 Ιουνίου 2018
 15 Ιουνίου 2018
  29  
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ...
 29 
Στο πλαίσιο της ...
15 Ιουνίου 2018
 11 Ιουνίου 2018
  30  
Αντικειμενικός στόχος της ...
 30 
Αντικειμενικός στόχος της ...
11 Ιουνίου 2018
 08 Ιουνίου 2018
  56  
Για τον δεύτερο ηλεκτρονικό ...
 56 
Για τον δεύτερο ...
08 Ιουνίου 2018
 08 Ιουνίου 2018
  44  
Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος ...
 44 
Πληρωμή Διατροφικού ...
08 Ιουνίου 2018
 07 Ιουνίου 2018
  36  
Συνελήφθησαν συνολικά (602) άτομα και  ...
 36 
Συνελήφθησαν συνολικά (602) ...
07 Ιουνίου 2018
 07 Ιουνίου 2018
  40  
Σε διψήφια ποσοστά συνεχίζεται για ...
 40 
Σε διψήφια ποσοστά ...
07 Ιουνίου 2018
 07 Ιουνίου 2018
  48  
Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές
 48 
Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί ...
07 Ιουνίου 2018
 06 Ιουνίου 2018
  28  
Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο ...
 28 
Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο ...
06 Ιουνίου 2018
 05 Ιουνίου 2018
  37  
Η νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου ...
 37 
Η νέα διοίκηση του ...
05 Ιουνίου 2018

Live Now

listenNowwebtv2

Στα Υπόγεια Είναι Η Θέα

Top