mpara koinonia

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 2527/99, προκειμένου να ελεγχθούν τα αθλητικά σωματεία (κάθε αθλήματος) που υπάγονται χωρικά στις Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αλλά και προς το σκοπό όπως επικαιροποιηθεί η καταγραφή τους, στο αρχείο της Π.Ι.Ν. και ελέγχονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησεις των αθλητικών εκδηλώσεων, παρακαλούνται όλα τα αθλητικά σωματεία των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης, οποιοδήποτε αθλήματος, είτε νέα, είτε παλαιότερα, να καταθέσουν στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα κάτωθι, κατά περίπτωση, στοιχεία, που αφορούν το τρέχον έτος 2018.

ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ11*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο της προσωρινής Διοίκησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο των ιδρυτικών μελών, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή και τη σφραγίδα του Φορέα και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Κατάλογος προσωρινής διοικούσας επιτροπής, όπως ορίστηκε από το δικαστήριο στην Απόφαση σύστασης.
 2. Καταστατικό του Σωματείου
 3. Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου Βεβαίωση εγγραφής σε Ομοσπονδία ή Ένωση ή Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.
 4. Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο και η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Μητρώο μελών Σωματείου

β) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

γ) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων

δ) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

ε) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

στ) Βιβλίο εσόδων – εξόδων

Παρατηρήσεις:

Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2527/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Ετήσια κατάθεση δικαιολογητικών Σωματείου

Η Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ12*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή του και τη σφραγίδα του Σωματείου και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. α) Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά, οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του).
  β) Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελό του.
 2. Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας απολογιστικής συνέλευσης παρελθόντος έτους, στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό κι απαλλάσσει το Δ.Σ.

Συνημμένη ή εμπεριέχεται, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής με τις υπογραφές των μελών της.

 1. Απολογισμός παρελθόντος έτους.
 2. Προϋπολογισμός νέου έτους (πρέπει να έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία έως 30/9 παρελθόντος έτους).
 3. Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:

α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφάλειας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού Σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου)

β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου κι είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου)

γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλλιστρίδες στην κατοχή του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην παρούσα αίτηση.

Παρατηρήσεις:

Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Θεώρηση – ακύρωση βιβλίων σωματείου (ισχύει για Σωματεία – Ενώσεις – Ομοσπονδίες)

Η Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση (ΑΠ-Σ13*) κατατίθεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπο, η οποία φέρει γνήσια υπογραφή του και τη σφραγίδα του Φορέα και περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. α) Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά, οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του).

β) Το Δ.Σ. παραμένει το ίδιο με αυτό που υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου.

 1. Βιβλία που πρέπει να θεωρηθούν (Θα πρέπει να αριθμούνται ανά σελίδα ή ανά φύλλο κι η μορφή τους εξαρτάται από τον τύπο του βιβλίου). Στην τελευταία σελίδα θα θεωρείται και θα σφραγίζεται η αρίθμηση από το Διοικητικό Συμβούλιο:
 2. Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:

α) Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων, που εκδίδεται από τη Δ/νση Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού Σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου).

β) Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικειμένων τα οποία χρήζουν άδειας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το Σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου κι είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου).

γ) Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλλιστρίδες στην κατοχή του Σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση προς τούτο. (Δίνεται από την Υπηρεσία για υπογραφή ξεχωριστό συμπληρωμένο έντυπο Δήλωσης).

Παρατηρήσεις:

Πριν από οποιαδήποτε θεώρηση η αρμόδια υπηρεσία της Π.Ι.Ν., πραγματοποιεί έλεγχο στο φάκελο του Σωματείου και ασκεί εποπτεία, όπως ορίζει ο αθλητικός νόμος Ν.2725/1999 και δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή σχετική βοήθεια, αναφορικά με την πληρότητα των φακέλλων, η συνεργασία της Π.Ι.Ν. είναι δεδομένη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο αρμόδιο Τμήμα Τουρισμού – Πολιτισμού και Αθλητισμού της Π.Ε. Κεφαλονιάς, στο τηλ.:2671.360.508, Προϊσταμένη – αρμόδια υπάλληλος κ. Ευαγγελία Σαμόλη.

Αντίγραφα των εντύπων υπάρχουν αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Π.Ι.Ν. στην δ/νση http://pin.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-01-Athl-Swm-Kefalonia.zip.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαβάστηκε 86 φορές
 13 Αυγούστου 2018
  13  
Στην κορυφή της Ευρώπης,στο άλμα ...
 13 
Στην κορυφή της Ευρώπης,στο ...
13 Αυγούστου 2018
 11 Αυγούστου 2018
  18  
31.550.815 ευρώ, ζητούν δικαιούχους, οι νέες ...
 18 
31.550.815 ευρώ, ζητούν δικαιούχους, ...
11 Αυγούστου 2018
 11 Αυγούστου 2018
  20  
Τιμώμενο πρόσωπο ο Μακαριώτατος ...
 20 
Τιμώμενο πρόσωπο ο ...
11 Αυγούστου 2018
 10 Αυγούστου 2018
  19  
Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, ακόμα και ο ...
 19 
Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, ...
10 Αυγούστου 2018
 10 Αυγούστου 2018
  19  
Επιστολή στην Υπουργό Τουρισμού, ...
 19 
Επιστολή στην Υπουργό ...
10 Αυγούστου 2018
 09 Αυγούστου 2018
  12  
Παράταση του εθνικού ωραρίου ...
 12 
Παράταση του εθνικού ...
09 Αυγούστου 2018
 09 Αυγούστου 2018
  16  
Το Υπουργείο Τουρισμού και τα ...
 16 
Το Υπουργείο Τουρισμού ...
09 Αυγούστου 2018
 07 Αυγούστου 2018
  18  
Την εξειδικευμένη εκπαιδευτική ...
 18 
Την εξειδικευμένη ...
07 Αυγούστου 2018
 07 Αυγούστου 2018
  20  
Συνελήφθησαν το τελευταία 24ωρα από ...
 20 
Συνελήφθησαν το τελευταία ...
07 Αυγούστου 2018
 07 Αυγούστου 2018
  16  
133 νέες υπαγωγές στο «Εξοικονόμηση ...
 16 
133 νέες υπαγωγές στο ...
07 Αυγούστου 2018
 06 Αυγούστου 2018
  19  
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ...
 19 
Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ...
06 Αυγούστου 2018
 30 Ιουλίου 2018
  35  
Πραγματοποιήθηκαν (48) συλλήψεις για ...
 35 
Πραγματοποιήθηκαν (48) ...
30 Ιουλίου 2018
 27 Ιουλίου 2018
  41  
Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου παρατείνεται με ...
 41 
Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου ...
27 Ιουλίου 2018
 26 Ιουλίου 2018
  62  
Καταβάλλεται την Πέμπτη η τρίτη δόση του ...
 62 
Καταβάλλεται την Πέμπτη η τρίτη ...
26 Ιουλίου 2018
 26 Ιουλίου 2018
  39  
Οι πρώτες υπαγωγές προτάσεων ...
 39 
Οι πρώτες υπαγωγές ...
26 Ιουλίου 2018
 23 Ιουλίου 2018
  43  
Πρόσκληση σε ενημερωτική ...
 43 
Πρόσκληση σε ενημερωτική ...
23 Ιουλίου 2018
 17 Ιουλίου 2018
  41  
Την ένταξη δύο νέων έργων που αφορούν στην ...
 41 
Την ένταξη δύο νέων έργων που ...
17 Ιουλίου 2018
 17 Ιουλίου 2018
  51  
«Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος ...
 51 
«Πληρωμή Διατροφικού ...
17 Ιουλίου 2018

Live Now

listenNowwebtv2

Στα Υπόγεια Είναι Η Θέα

Top