Menu

A+ A A-

« Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην πεζογέφυρα στην θέση της Δ.Ε. Σάμης ».

: « Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας  στην πεζογέφυρα  στην θέση    της Δ.Ε. Σάμης ».

                                                      

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

    α)  Του  άρθρου  8  Ν. 2800 / 2000  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

    β)  Των  άρθρων  3  παρ. 2 ,  4  παρ. 3 , 19  παρ. 3  και  52   παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57)

         «Περί  Κυρώσεως  του  Κώδικα  Οδικής  κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει   με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014.

    γ)  Του  άρθρου  33  παρ.5  του  Π.Δ. 14 / 2001 « Οργάνωση  Υπηρεσιών  Ελληνικής  Αστυνομίας  » .

     δ)  Των  άρθρων  31 κ.ε.  του  Π.Δ. 161 /88  « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών  Ελληνικής    Αστυνομίας  » .

     ε) Το υπ’ αριθμ’ 8913 από 29-3-2017 έγγραφο Δημοτικής Ενότητας Σάμης.

     στ)   Το   υπ’ αριθμ’   8913  από   7-4-2017   έγγραφο   της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς.

      ζ) Το υπ’ αριθμ’ 63903/17/768249 από 15-4-2017 έγγραφο Α.Τ. Σάμης.

       η) Το υπ’ αριθμ’ 3017/1/83-α από 28-4-2017 έγγραφο Α.Τ. Σάμης.

       θ) Το υπ’ αριθμ΄ 12336 από 4-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του  Δήμου Κεφαλονιάς.

        ι) Το υπ’ αριθμ’ 63903/17/969751 από 15-5-2017 έγγραφο Α.Τ. Σάμης. και  αποσκοπώντας  στην    ομαλή  και  ασφαλή  κυκλοφορία   των  πεζών  και την  αποφυγή ατυχημάτων,

 

                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο 1ο

  Την  διακοπή  της κυκλοφορίας  των πεζών στην πεζογέφυρα  στην θέση     της Δ.Ε. Σάμης,  για λόγους ασφαλείας,  εξαιτίας  της κακής δομικής κατάστασης   της πεζογέφυρας, για το χρονικό διάστημα από 17-5-2017  έως  και την ημέρα οριστικής επίλυσης του προβλήματος .

Άρθρο 2ο

   Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Κεφαλονιάς , παρακαλείται  για την άμεση  τοποθέτηση και  αφαίρεση των προβλεπόμενων και απαραιτήτων πινακίδων (ρυθμιστικών –πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο  άρθρο 10  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής   Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε  με  τον  Ν. 3542 / 07 και Ν. 3904/2010 και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την εφαρμογή  Υπηρεσίας (Α.Τ. Σάμης).

                                                                  Άρθρο 3ο

   Η παρούσα ισχύει:

-Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τον Διοικητή του Α.Τ. Σάμης και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

- Από την τοποθέτηση των σχετικών ενδεικτικών πινακίδων.

- Από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτηση της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010.     

                                                                  Άρθρο 4ο   

   Οι  παραβάτες της παρούσας  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις   διατάξεις  του άρθρου  420 του Π.Κ. και των άρθρων 4, 52,104 και 105  του Ν 2696/99 « Περί Κώδικα  Οδικής    Κυκλοφορίας »  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει .

                                                                   Άρθρο 5ο 

 5. Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Α.Τ. Σάμης  το οποίο  κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα  να επιβλέψει για την τοποθέτηση  των αναγκαίων πινακίδων  και την αφαίρεση τους μετά την αποκατάσταση των προκληθεισών βλαβών στην πεζογέφυρα και να επιτηρεί σε καθημερινή βάση αυτή για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα, με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε παραβίασης των ανωτέρω να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία κατά παντός υπευθύνου.

Σε περίπτωση μη τήρησης τω όρων χορήγησης, η παρούσα δύναται να ανακληθεί.-

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χρήστος Π. ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής 

                                                          

επιστροφή στην κορυφή