kefalonia

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ : Απολογισμός έργου μας 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ (Μέρος πρώτο)
Τι κάναμε,και κυρίως τι όχι,το 2017.

(I)
A. Η ΠΙΝ δικαιώθηκε στις δίκες των ανακοπών κατά της κατάσχεσης του ποσού των 5.712.000 € με αντιδίκους το ΤΕΕ και τις εργοληπτικές εταιρείες, αποκαθιστώντας στην πράξη την κατάφορη αδικία σε βάρος των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την επανείσπραξη των χρημάτων.
Β. Η Π.Ε. Κεφαλονιάς υπέβαλε πρόταση – φάκελο για το έργο: Έγκριση Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στη χερσόνησο Παλικής-Κεφαλονιάς, το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με συνολικό Π/Υ: 45.279.000€.
Γ. Κατέστη εφικτή η καταβολή των χρημάτων της δωρεάς της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 5.000.000 € (με τα με αρ. πρωτ. Οικ..60066/13936/23-06-2015 και οικ. 570055/13392/29-06-2016, έγγραφά προς το ΥΠ.ΕΣ είχαμε ζητήσει και προτείνει, συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση).
Δ. Ανατέθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, για τα υδατοδρόμια Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
Ε. Εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. το έργο “Καραβόμυλος – Αγία Ευφημία” με Π/Υ:7.200.000 €.
ΣΤ. Η ΠΙΝ συνέβαλε τα μέγιστα τόσο στην αδειοδότηση όσο και στην ένταξη στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» στην Παλική.
Ζ. Η ΠΙΝ, από κοινού με τους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, καθώς και άλλους φορείς, δημιούργησε το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης με αποτέλεσμα τα νησιά μας να ενταχθούν στο πρόγραμμα CLLD LEADER, όπου εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση ύψους 4.900.000€.
Η. Συνάφθει προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ – Τμήμα ψηφιακών μέσων Κεφαλονιάς, για το έργο «Έρευνα Σύγχρονων Ψηφιακών Μεθόδων Σήμανσης Αξιοθεάτων (NFC – QR – CODE HASHTAGS)».

(II)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α. Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ολοκληρώθηκαν οι μελέτες που αφορούν τα κάτωθι έργα:
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, Π/Υ: 141.300,01€ (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 21.03.2018).
2. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Π/Υ: 2.000.000€. (έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή).
3. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 1.000.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 30.03.2018).
4. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 100.000 €.
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ, Π/Υ: 100.000 €.
6. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡ.26 ΝΕΑ ΒΛΑΧΑΤΑ ΣΑΜΗΣ, Π/Υ: 215.000 €.
7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΠΑΛΛΙΚΗΣ, Π/Υ: 890.000 €. (έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή).
8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Π/Υ: 387.887,89€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 16.03.2018).
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡ.18 (ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ), Π/Υ: 250.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 26.04.2018).
10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 182.112,11€.
11. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ, Π/Υ: 376.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 20.04.2018).
12. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΑΣ – ΠΟΡΟΥ (ΘΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΑ), Π/Υ: 1.200.000 €.
13. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ,( Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ), Π/Υ: 180.000€.
14. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡ.24 (ΜΟΥΖΑΚΑΤΑ), Π/Υ: 74.000€.
15. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ, Π/Υ:531.180,79 €.
16. 1η Σ.Σ. ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. Νο 39 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΙΒΑΔΙ» ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, Π/Υ: 125.000 €. (έχει συμβασιοποιηθεί).
Όλα τα ανωτέρω έργα (όπου δεν αναφέρεται) αναμένεται να δημοπρατηθούν, εντός του τρέχοντος έτους 2018.

Β. Δημοπρατήθηκαν τα εξής έργα:
1. «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 6.640.000€ (έχει ήδη συμβασιοποιηθεί).
2. «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», Π/Υ: 300.000€ (έχει ήδη συμβασιοποιηθεί).
3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ», Π/Υ: 100.000€.
4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 71.582,92€ (υπάρχει ανάδοχος).

Γ. Ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν τα κάτωθι έργα (την επίβλεψη των οποίων είχε η Δ.Τ.Ε Κεφαλονιάς).
1. «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Π/Υ: 6.980.000€.
2. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ», Π/Υ: 600.000€.
3. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ “ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ”», Π/Υ: 450.000 €.
4. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ», Π/Υ: 63.645,22€.
5. «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ», Π/Υ: 105.000€.
6. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ Β’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ: 51.800€.

Δ. Εκτελέστηκαν (και εκτελούνται μέχρι σήμερα) τα κάτωθι έργα (μελέτη και επίβλεψη από την Δ.Τ.Ε. Κεφαλονιάς):
1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. Ν. 39 ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΛΙΒΑΔΙ¨ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ: 950.000€.
2. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 187.769,16€.
3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ –ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΙΣΟΥ», Π/Υ: 200.000€.
4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», Π/Υ: 200.000€.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαβάστηκε 407 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Μαρ 18, 2018
 19 Ιουλίου 2018
  21  
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου ...
 21 
Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου ...
19 Ιουλίου 2018
 18 Ιουλίου 2018
  21  
Συνελήφθησαν συνολικά (15) δεκαπέντε ...
 21 
Συνελήφθησαν συνολικά (15) ...
18 Ιουλίου 2018
 18 Ιουλίου 2018
  16  
Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και ...
 16 
Απαγόρευση κυκλοφορίας ...
18 Ιουλίου 2018
 18 Ιουλίου 2018
  18  
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση για ...
 18 
Σας προσκαλούμε στην ...
18 Ιουλίου 2018
 18 Ιουλίου 2018
  15  
Δημοσίευση της ανακοίνωσης της ...
 15 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης ...
18 Ιουλίου 2018
 18 Ιουλίου 2018
  26  
Ανακοινώνεται από την Δ/νση Μεταφορών ...
 26 
Ανακοινώνεται από την Δ/νση ...
18 Ιουλίου 2018
 17 Ιουλίου 2018
  28  
Του Παύλου Παπαδάτου:
 28 
Του Παύλου Παπαδάτου:
17 Ιουλίου 2018
 17 Ιουλίου 2018
  28  
Συνελήφθησαν πέντε (5) αλλοδαποί στο ...
 28 
Συνελήφθησαν πέντε (5) ...
17 Ιουλίου 2018
 13 Ιουλίου 2018
  52  
Πρώτος σε όλη την Ελλάδα ο σύλλογος ...
 52 
Πρώτος σε όλη την Ελλάδα ο ...
13 Ιουλίου 2018
 13 Ιουλίου 2018
  25  
Συνελήφθησαν συνολικά (683) άτομα και  ...
 25 
Συνελήφθησαν συνολικά (683) ...
13 Ιουλίου 2018
 13 Ιουλίου 2018
  26  
Προκειμένου να γίνει ο ...
 26 
Προκειμένου να γίνει ο ...
13 Ιουλίου 2018
 13 Ιουλίου 2018
  45  
Nεότερη ανακοίνωση της εταιρίας
 45 
Nεότερη ανακοίνωση της ...
13 Ιουλίου 2018
 12 Ιουλίου 2018
  38  
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ...
 38 
Στο πλαίσιο της ...
12 Ιουλίου 2018
 12 Ιουλίου 2018
  26  
Επ’ αφορμής της Υπουργικής Απόφασης ...
 26 
Επ’ αφορμής της Υπουργικής ...
12 Ιουλίου 2018
 12 Ιουλίου 2018
  28  
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από ...
 28 
Θα θέλαμε να σας ...
12 Ιουλίου 2018
 12 Ιουλίου 2018
  33  
Την απόφαση για την προμήθεια όλου του ...
 33 
Την απόφαση για την προμήθεια ...
12 Ιουλίου 2018
 11 Ιουλίου 2018
  35  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 35 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
11 Ιουλίου 2018
 11 Ιουλίου 2018
  49  
Ανακοίνωση της εταιρίας
 49 
Ανακοίνωση της εταιρίας
11 Ιουλίου 2018

Live Now

listenNowwebtv2

Στα Υπόγεια Είναι Η Θέα

Top