kefalonia

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ : Απολογισμός έργου μας 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ (Μέρος πρώτο)
Τι κάναμε,και κυρίως τι όχι,το 2017.

(I)
A. Η ΠΙΝ δικαιώθηκε στις δίκες των ανακοπών κατά της κατάσχεσης του ποσού των 5.712.000 € με αντιδίκους το ΤΕΕ και τις εργοληπτικές εταιρείες, αποκαθιστώντας στην πράξη την κατάφορη αδικία σε βάρος των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την επανείσπραξη των χρημάτων.
Β. Η Π.Ε. Κεφαλονιάς υπέβαλε πρόταση – φάκελο για το έργο: Έγκριση Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στη χερσόνησο Παλικής-Κεφαλονιάς, το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με συνολικό Π/Υ: 45.279.000€.
Γ. Κατέστη εφικτή η καταβολή των χρημάτων της δωρεάς της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 5.000.000 € (με τα με αρ. πρωτ. Οικ..60066/13936/23-06-2015 και οικ. 570055/13392/29-06-2016, έγγραφά προς το ΥΠ.ΕΣ είχαμε ζητήσει και προτείνει, συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση).
Δ. Ανατέθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, για τα υδατοδρόμια Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
Ε. Εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. το έργο “Καραβόμυλος – Αγία Ευφημία” με Π/Υ:7.200.000 €.
ΣΤ. Η ΠΙΝ συνέβαλε τα μέγιστα τόσο στην αδειοδότηση όσο και στην ένταξη στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» στην Παλική.
Ζ. Η ΠΙΝ, από κοινού με τους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, καθώς και άλλους φορείς, δημιούργησε το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης με αποτέλεσμα τα νησιά μας να ενταχθούν στο πρόγραμμα CLLD LEADER, όπου εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση ύψους 4.900.000€.
Η. Συνάφθει προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ – Τμήμα ψηφιακών μέσων Κεφαλονιάς, για το έργο «Έρευνα Σύγχρονων Ψηφιακών Μεθόδων Σήμανσης Αξιοθεάτων (NFC – QR – CODE HASHTAGS)».

(II)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α. Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ολοκληρώθηκαν οι μελέτες που αφορούν τα κάτωθι έργα:
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, Π/Υ: 141.300,01€ (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 21.03.2018).
2. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Π/Υ: 2.000.000€. (έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή).
3. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 1.000.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 30.03.2018).
4. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 100.000 €.
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ, Π/Υ: 100.000 €.
6. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΡΟΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡ.26 ΝΕΑ ΒΛΑΧΑΤΑ ΣΑΜΗΣ, Π/Υ: 215.000 €.
7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΠΑΛΛΙΚΗΣ, Π/Υ: 890.000 €. (έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή).
8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Π/Υ: 387.887,89€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 16.03.2018).
9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΕ ΑΡ.18 (ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ), Π/Υ: 250.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 26.04.2018).
10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.ΙΘΑΚΗΣ, Π/Υ: 182.112,11€.
11. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ Ε.Ο. ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ, Π/Υ: 376.000€, (δημοπρατείται ηλεκτρονικά με ημερομηνία αποσφράγισης την 20.04.2018).
12. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΑΣ – ΠΟΡΟΥ (ΘΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΑ), Π/Υ: 1.200.000 €.
13. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ,( Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ – ΠΡΟΝΝΩΝ), Π/Υ: 180.000€.
14. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΡ.24 (ΜΟΥΖΑΚΑΤΑ), Π/Υ: 74.000€.
15. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΙΚΗΣ, Π/Υ:531.180,79 €.
16. 1η Σ.Σ. ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. Νο 39 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΙΒΑΔΙ» ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, Π/Υ: 125.000 €. (έχει συμβασιοποιηθεί).
Όλα τα ανωτέρω έργα (όπου δεν αναφέρεται) αναμένεται να δημοπρατηθούν, εντός του τρέχοντος έτους 2018.

Β. Δημοπρατήθηκαν τα εξής έργα:
1. «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 6.640.000€ (έχει ήδη συμβασιοποιηθεί).
2. «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», Π/Υ: 300.000€ (έχει ήδη συμβασιοποιηθεί).
3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ», Π/Υ: 100.000€.
4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 71.582,92€ (υπάρχει ανάδοχος).

Γ. Ολοκληρώθηκαν και παρελήφθησαν τα κάτωθι έργα (την επίβλεψη των οποίων είχε η Δ.Τ.Ε Κεφαλονιάς).
1. «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΑΚΑ)», Π/Υ: 6.980.000€.
2. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΑΜΗΣ-ΠΥΡΓΙΟΥ-ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ», Π/Υ: 600.000€.
3. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜ. 5 Ε.Ο. ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 5 Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (2,5) ΣΑΜΙΚΟΥ, ΘΕΣΗ “ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΦΑΝΑΡΙ”», Π/Υ: 450.000 €.
4. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ», Π/Υ: 63.645,22€.
5. «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΗΣ», Π/Υ: 105.000€.
6. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ Β’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ: 51.800€.

Δ. Εκτελέστηκαν (και εκτελούνται μέχρι σήμερα) τα κάτωθι έργα (μελέτη και επίβλεψη από την Δ.Τ.Ε. Κεφαλονιάς):
1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. Ν. 39 ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΛΙΒΑΔΙ¨ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ», Π/Υ: 950.000€.
2. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ: 187.769,16€.
3. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΗΣ –ΠΥΛΑΡΟΥ – ΕΡΙΣΟΥ», Π/Υ: 200.000€.
4. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΑΙΑΣ – ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ», Π/Υ: 200.000€.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαβάστηκε 511 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Μαρ 18, 2018
 02 Σεπτεμβρίου 2018
  360  
Αποφράς ημέρα για τη δημοτική αρχή! ...
 360 
Αποφράς ημέρα για τη δημοτική ...
02 Σεπτεμβρίου 2018
 02 Σεπτεμβρίου 2018
  294  
Γιώργος Τζωρτζάτος: "Ανήθικη η ...
 294 
Γιώργος Τζωρτζάτος: "Ανήθικη η ...
02 Σεπτεμβρίου 2018
 02 Σεπτεμβρίου 2018
  276  
Ο σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων ...
 276 
Ο σύλλογος Δημοτικών ...
02 Σεπτεμβρίου 2018
 02 Σεπτεμβρίου 2018
  236  
Το «μαύρο» στο μυαλό του Διονύση ...
 236 
Το «μαύρο» στο μυαλό του ...
02 Σεπτεμβρίου 2018
 02 Σεπτεμβρίου 2018
  320  
Καλή Σταδιοδρομία κ. Φλωράτε 
 320 
Καλή Σταδιοδρομία κ. ...
02 Σεπτεμβρίου 2018
 02 Σεπτεμβρίου 2018
  221  
Δημοτική Αρχή Παρίση: Τίτλοι τέλους
 221 
Δημοτική Αρχή Παρίση: Τίτλοι ...
02 Σεπτεμβρίου 2018
 28 Αυγούστου 2018
  260  
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η ...
 260 
Παρακαλείσθε όπως ...
28 Αυγούστου 2018
 25 Αυγούστου 2018
  262  
«Μας δυσφήμισαν στο πανελλήνιο, αλλά ...
 262 
«Μας δυσφήμισαν στο ...
25 Αυγούστου 2018
 24 Αυγούστου 2018
  225  
Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι την ...
 225 
Ενημερώνουμε τους δημότες ...
24 Αυγούστου 2018
 23 Αυγούστου 2018
  197  
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ...
 197 
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΤΟ ...
23 Αυγούστου 2018
 23 Αυγούστου 2018
  200  
Η «Ψυχολογιοποίηση» μου από τον κ. ...
 200 
Η «Ψυχολογιοποίηση» μου ...
23 Αυγούστου 2018
 23 Αυγούστου 2018
  198  
Παλαιό μύθος.
 198 
Παλαιό μύθος.
23 Αυγούστου 2018
 22 Αυγούστου 2018
  197  
Η κατάσταση των Νοσοκομείων και των ...
 197 
Η κατάσταση των Νοσοκομείων ...
22 Αυγούστου 2018
 22 Αυγούστου 2018
  192  
Με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώσαμε ...
 192 
Με μεγάλη απογοήτευση ...
22 Αυγούστου 2018
 22 Αυγούστου 2018
  186  
Πηγαίνετε αλλού για την φιέστα της ...
 186 
Πηγαίνετε αλλού για την ...
22 Αυγούστου 2018
 22 Αυγούστου 2018
  182  
Κοσμάς Κρούσσος: Veggera, Open Air Art Installation, 2018
 182 
Κοσμάς Κρούσσος: Veggera, Open Air Art Installation, 2018
22 Αυγούστου 2018
 20 Αυγούστου 2018
  199  
Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και ...
 199 
Απαγόρευση κυκλοφορίας ...
20 Αυγούστου 2018
 18 Αυγούστου 2018
  198  
Στα  πλαίσια  δράσεων για την ...
 198 
Στα  πλαίσια  δράσεων για την ...
18 Αυγούστου 2018

Live Now

listenNowwebtv2

Στα Υπόγεια Είναι Η Θέα

Top